Loader

Ergonomie

  /  Ergonomie

Wat?

Advies rond algemeen rugvriendelijk handelen in het dagelijks leven op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Met bijzondere aandacht voor:

 • Aanleren van rugvriendelijke technieken en vaardigheden
 • inrichten en aanpassen van de woning of werkplek
 • educatie rond slapen/bureauwerk/staand werk/heffen en tillen.
 • advies hulpmiddelen

Fysieke ergonomie

houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn daarbij de correcte werkhouding, het manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, belang van bewegen en sport.

Cognitieve ergonomie

bestudeert de mentale processen zoals perceptie, inzicht in lichaamsschema’s en beweegpatronen, compensatiestrategieën, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn daarbij de omgaan met pijn, motivatie, bewegingsangst (kinesiofobie), stress, bewust handelen, tijd -en energiemanagement, …

Organisatie ergonomie

focust op het optimaliseren van de leef -en werkomgeving.

Onderwerpen zijn efficiënt inrichten van de werkplek, rugvriendelijk telewerken, comfort, woningaanpassingen, implementeren van hulpmiddelen, preventie.

Wat kan je verwachten van een consult?

Individueel consult

 • analyse woon-werk omgeving
 • ergonomische aanpassingen
 • advies naar hulpmiddelen

Workshop voor particulieren of bedrijven

 • aanleren basisvaardigheden ergonomie (zitten/staan/heffen)
 • algemeen rugvriendelijk handelen op de werkplaats
 • implementeren van hulpmiddelen
 • oplossingsstrategieën bedenken en uitproberen